Custom hjul

Vi bygger custom hjul av alle typer og modeller – etter ditt ønske og behov.

Ta kontakt med oss for spesifikt tilbud eller spørsmål rundt bygging.